Almaregården

Personuppgifter

Så hanterar vi på Almaregården personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder den nya versionen av PUL i kraft. Denna nya lagstiftning har förkortningen GDPR (General Data Protection Regulation) och gäller inom hela EU.

Den nya lagstiftningen ställer högre krav på oss som företag. I samband med detta uppdaterar vi på Almaregården våra villkor och förtydligar vad det är för information vi sparar om er som kund och läsare/prenumerant av våra nyhetsmail.

Vilken typ av information som sparas beror på vad det är du köper eller prenumererar på.

Om du är kund till Almaregården (Formella namnet: Blommor på Almaregården i Kämpinge Handelsbolag eller Peter Sandgren AB eller Enskilda firman Peter Sandgren) kan vi i många fall behöva samla in och behandla personuppgifter för att kunna leverera våra produkter och/eller tjänster. På den här sidan förklarar vi närmare vad det är för uppgifter vi behöver och varför. Har du frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av till till oss på info@almaregarden.se.

Vad är en personuppgift?
Alla uppgifter som kan identifiera dig som enskild individ, som exempelvis namn, personnummer, bild och telefonnummer. Även användarnamn, ip-adresser, ljudupptagningar och liknande räknas som personuppgifter om de kan kopplas till dig som individ. För dig med enskild firma räknas även företagsuppgifter dit.

När samlar vi in och behandlar personuppgifter och varför?

Vilka uppgifter behandlar vi om dig?

Uppgifterna som behandlas varierar beroende på vilken tjänst som används och specificeras i de avtal som upprättas mellan dig och Almaregården kring varje enskild tillfälle.

Mottagaren av vårt nyhetsmail är den som själv skrivit sitt namn och mailadress på det anteckningsblock som finns i butiken, avsett för detta ändamål. Vi tar även emot samma uppgifter för vårt nyhetsmail genom muntlig kontakt eller email. Men alltid endast efter mottagarens uttryckliga godkännande. Mottagaren kan när som helst begära att bli borttagen från vår mailinglista.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ett utdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har alltid rätt att få dina uppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, samt har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter till dess att vi korrigerat dem. Du har rätt at bli glömd, men radering av personuppgifter kan endast ske då detta inte står i direkt konflikt med svensk eller europeisk lag, om det inte finns domstols- eller myndighetsbeslut som kräver behandling, om uppgifterna är nödvändiga för en fortsatt affärsrelation, eller om intresseavvägning kan motivera personuppgiftsbehandlingen. Skulle du anse att det inte finns berättigade skäl, eller att intresseavvägningen är felaktig har du självklart rätt att invända mot behandlingen.

Du kan alltid dra in ett redan givet samtycke, lämna in klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.