Almaregården

Almaregårdens Rättarbostad - Hyresvillkor & Tillgänglighet

In- & Utcheckning vid veckohyra
Incheckning Söndag efter 15.00
Utcheckning Söndag före 11.00

I HYRAN INGÅR BRUKANDE/KOSTNADER FÖR

Hyrespriser & Tillgänglighet 2021

Tillval

HYRESVILLKOR

§ 1 Hyresobjektet hyrs ut till hyresgästen under angiven period till angivet pris. 20 procent av hyran betalas senast 10 dagar efter bokningstillfället och resterande del senast 30 dagar före hyresperiodens början.

§ 2 Hyresgästen skall vara aktsam och ta god hand om den hyrda bostaden. Det är rökförbud i bostaden. Överträdelse av rökförbudet medför en saneringskostnad för hyresgästen från 6 000 kr.

§ 3 Vid eventuell skada orsakad av hyresgästen svarar denne för skadan. Vid skada skall även hyresgästen genast kontakta hyresvärden.

§ 4 Hyresgästen får ej upplåta hyresrätten av bostaden till någon annan.

§ 5 Det åligger hyresvärden att se till så att bostaden och inventarier är försäkrade. Hyresgästen ansvarar själv för personligt lösöre.

§ 6 Bostaden måste lämnas ordentligt städad om inget annat överenskommits. Om ni förbiser detta kommer vi att debitera er en avgift från 1650 SEK. Slutstädningen kan ni
köpa till för 1 150 kronor.

§ 7 Avbokning kan ske muntligen eller skriftligen. Om Du avbokar tidigare än 60 dagar före avtalad ankomst, behöver Du inte betala mer än en expeditionsavgift på 1500 kronor. Vid avbokning 30-60 dagar före ankomst är kostnaden 20% av hyran. Vid senare avbokning måste du betala 70% av hyran.

§ 8 Max antal personer som får nyttja boendet är 5 vuxna personer samt ett spädbarn om inget annat överenskommits.