Image

En dröm växer fram

Almaregården ligger mitt i gamla Kämpinge By, med utsikt över Kämpingebukten och Söderslätt. Namnet kommer från latinets ”al mare” som betyder ”vid havet”. Almaregården är byggd 1854 och var från början en 4-längad gård med halmtak, men har genom åren byggts om till dagens utseende. Idén med att starta en blomster- och trädgårdsbutik växte fram under 2004. Samma år påbörjades renoveringen av det gamla kostallet som stod färdigt till premiären i mars 2005. Därefter har verksamheten vuxit till att idag även omfatta den stora bruna ladan och trädgården framför kostallet, som idag är växtcenter och lantlig trädgård med hönor, kaniner och våra tre Göingegetter. Idag driver vi en blomstrande verksamhet som ständigt utvecklas. Välkommen att upptäcka Almaregården!