Turex 50 WP

325,00 kr

Turex 50 WP är ett biologiskt preparat innehållande 50% av bakterien Bacillus thuringiensis var. kurstaki/aizawa (Bt). Bakterien förekommer naturligt i marken. Produkten innehåller 3,8% delta endotoxin som aktiveras i fjärilslarvers tarmkanal. När larverna äter av bladet får de i sig preparatet. Tarmväggen förstörs och larven dör. Larverna ska vara aktiva och äta för att preparatet ska ha effekt. Stora larver behöver få i sig mer preparat än små larver. Effekten av preparatet kan avläsas först några dagar efter utförd bekämpning.

Innehåller: 100 gram

SNABB LEVERANS

Den Turex vi levererar just nu har Bäst Före datum: 5/4 2025

Beskrivning

Beskrivning

Turex

Turex är en pålitlig insektsbekämpare som används för att skydda grödor från skadeinsekter. Turex är en effektiv lösning för att bekämpa skadedjur som bladlöss, trips och spinnkvalster. Med dess aktiva ingrediens Cypermethrin fungerar Turex som ett kraftfullt insekticid som bekämpar och skyddar mot ett brett spektrum av insekter.

Turex är särskilt användbar vid odlingar av grönsaker, frukt och bär då dessa ofta drabbas av skadeinsekter som kan orsaka stora skador på grödorna. Turex är enkel att använda och kan appliceras med hjälp av en spruta eller vattning. En annan fördel med Turex är dess snabba effekt på skadeinsekterna, vilket gör att grödorna kan skyddas på kort tid.

Turex är en produkt som används för att bekämpa skadeinsekter på grödor. Det är ett effektivt insektsmedel som är tillgängligt i olika formuleringar för att passa olika typer av grödor och odlingar. Turex fungerar genom att påverka nervsystemet hos insekterna, vilket leder till att de slutar äta och dör.

Fördelar med Turex

En av de största fördelarna med Turex är att det kan användas både preventivt och för att bekämpa befintliga skadeinsekter. Det är också mycket effektivt mot ett brett spektrum av insekter, vilket gör det till ett allsidigt verktyg för bekämpning av skadedjur.

Turex är lätt att applicera och kan användas både i pulver- och flytande form. Det är också relativt säkert att använda, både för människor och för miljön. Men som med alla kemiska bekämpningsmedel är det viktigt att använda Turex med försiktighet och enligt instruktionerna på förpackningen.

Om du letar efter en effektiv lösning för att bekämpa skadeinsekter på dina grödor är Turex ett utmärkt alternativ att överväga. Det finns olika formuleringar tillgängliga, så du kan hitta den som bäst passar dina behov och din typ av gröda.

Användningsområden
Mot fjärilslarver i odlingar av köksväxter, frukt, bär och prydnadsväxter. Mot fjärilslarver i fröproduktion av gran och tall. All annan användning är otillåten.
Huvudsakliga användningsområden är på fjärilslarver som lever oskyddade på bladen. Exempel på fjärilslarver som lever oskyddat och som preparatet har effekt på är; stora och lilla kålfjärilen, kålmal, gammafly, grönsaksfly, olika arter av mätare.
Fjärilslarver som mesta tiden lever skyddade (t ex spinner in sig) måste behandlas i ett tidigt skede när de är aktiva och åtkomliga för preparatet. Sådana fjärilslarver är t ex rönn-bärsmal och äpplevecklare.
Bruksanvisning 1 tsk=2,2 g
Äpple, päron, plommon, körsbär och fröproduktion av gran och tall: 20 g/10 liter vatten. Maxdos 2 g/10 kvm. Max 3 behandlingar per år.
Prydnadsväxter (perenner, blommor och plantskoleväxter) och fruktbärande köksväxter i växthus och tunnel*: 1 g/10 kvm i minst 0,4 liter vatten. Max 6 behandlingar per år.
Köksväxter på friland, i växthus och i tunnel*, Sallat, Vinbär (röda-, vita- och svarta vinbär) och Jordgub-bar:1 g/10 kvm i minst 0,4 liter vatten. Max 3 behandlingar per år.
*Se grödspecifikation under användningsvillkor för Turex 50 WP på www.nordiskalkali.se.
Tidpunkt: Så tidigt som möjligt när angrepp har konstaterats. Upprepa vid behov, dvs när det finns nya larver. Preparatet bryts ner av UV-ljus, spruta därför inte när solen skiner.
Beredning av sprutvätskan: Fyll sprutan till hälften. Tillsätt preparatet under omrörning. Om man vill använda vätmedel (någon droppe såpa) blandar man i det efteråt. Omrörning bör göras under hela sprutningen. Blandad sprutvätska bör användas inom någon timma. Fullständig täckning av bladytan är nödvändig för ett bra resultat!

Kultursäkerhet/Begränsningar
Vid behov kan Turex 50 WP blandas med andra insekts- eller svampmedel. Undvik blandning med basiska preparat eller produkter som innehåller tungmetaller (t ex koppar). Om man är tveksam om de blandade preparatens fysikaliska egenskaper bör man göra ett prov med en mindre mängd. Karenstid: noll dagar.

Lagring
Förvaras mörkt vid temperaturer under 30° C i sluten förpackning. Sluten förpackning kan lagras upp till 2 år efter tillverkningsdatum. (Se märkning på förpackningen.) Återförslut väl efter att du öppnat förpackningen.

Särskilda försiktighetsåtgärder / Miljösäkerhet
Turex 50 WP är en biologisk produkt. Den är framställd ur en naturligt förekommande bakterie som endast angriper vissa specifika insektsarter. Produkten är inte giftig för fisk, bin, nyttoinsekter eller däggdjur. Undvik att inandas damm/sprej. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd gummi-handskar, munskydd och skyddsglasögon när du hanterar preparatet. Om preparatet har kommit i kontakt med ögonen skölj med riklig vattenmängd. Preparatet är inte giftigt, men kan irritera. Om man ätit en stor mängd av pulvret bör man dricka vatten och kontakta läkare. Innehåller mikroorganismer. Kan orsaka en allergisk reaktion. Turex 50WP har erfarenhetsmässigt inga fytotoxiska effekter på kulturväxter. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare. Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och medföljande produktblad innan användning.

Tillverkare:
Certis USA, LCC; 9145 Guilford Roadm, Suite 175; Columbia, Maryland 21046

 

Den Turex vi levererar just nu har Bäst Före datum: 2025-04-05

 

Ladda ner