Så hanterar vi på Almaregården personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde den nya versionen av PUL i kraft. Denna nya lagstiftning har förkortningen GDPR (General Data Protection Regulation) och gäller inom hela EU.

Den nya lagstiftningen ställer högre krav på oss som företag. I samband med detta uppdaterar vi på Almaregården våra villkor och förtydligar vad det är för information vi sparar om er som kund och läsare/prenumerant av våra nyhetsbrev.

Vilken typ av information som sparas beror på vad det är du köper eller prenumererar på.

Om du är kund till Almaregården Handelsbolag eller Peter Sandgren AB eller Enskilda firman Peter Sandgren kan vi i många fall behöva samla in och behandla personuppgifter för att kunna leverera våra produkter och/eller tjänster. På den här sidan förklarar vi närmare vad det är för uppgifter vi behöver och varför. Har du frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av till till oss på info@almaregarden.se.

Vad är en personuppgift?

Alla uppgifter som kan identifiera dig som enskild individ, som exempelvis namn, personnummer, bild och telefonnummer. Även användarnamn, ip-adresser, ljudupptagningar och liknande räknas som personuppgifter om de kan kopplas till dig som individ. För dig med enskild firma räknas även företagsuppgifter dit.

När samlar vi in och behandlar personuppgifter och varför?

• När du beställer varor vi inte har i lager behöver vi kontaktuppgifter för att kunna meddela att de kommit.
• När du beställer varor i webbutiken behöver vi kontaktuppgifter för att kunna fullfölja vårt leveransansvar och att kunna meddela att varan kommit. Vi behöver också meddela leveransombudet/utlämningsstället.
• När du lämnar in en enhet för service eller underhåll, då vi behöver veta vem som är ägaren för att kunna kontakta efter slutfört uppdrag. Vill du ge ett ombud rätt att hämta ut enheten behöver vi även registrera kontaktuppgifter till ombudet.
• När vi förmedlar en tjänst där vissa personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande mot dig som kund.
• När du vill handla mot faktura, postförskott eller liknande, där uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna ta kreditupplysning, sköta bokföring, redovisning och förmedla till kreditgivare.
• När det är nödvändigt enligt svensk eller europeisk lag.
• När du själv lämnar ditt samtycke till att vi lagrar dina uppgifter, exempelvis för att skapa ett kundkort där vi samlar dina köp och serviceärenden hos oss, prenumererar på nyhetsbrev och liknande.

Vilka uppgifter behandlar vi om dig?

Uppgifterna som behandlas varierar beroende på vilken tjänst som används och specificeras i de avtal som upprättas mellan dig och Almaregården kring varje enskild tillfälle.

Mottagaren av vårt nyhetsbrev är den som själv skrivit sitt namn och e-postadress på det anteckningsblock som finns i butiken, avsett för detta ändamål. Vi tar även emot samma uppgifter för vårt nyhetsbrev genom muntlig kontakt, e-post eller när du anmäler dig för nyhetsbrev på denna hemsida. Men alltid endast efter mottagarens uttryckliga godkännande. Mottagaren kan när som helst begära att bli borttagen från vår mailinglista.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ett utdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har alltid rätt att få dina uppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, samt har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter till dess att vi korrigerat dem. Du har rätt att bli glömd, men radering av personuppgifter kan endast ske då detta inte står i direkt konflikt med svensk eller europeisk lag, om det inte finns domstols- eller myndighetsbeslut som kräver behandling, om uppgifterna är nödvändiga för en fortsatt affärsrelation, eller om intresseavvägning kan motivera personuppgiftsbehandlingen. Skulle du anse att det inte finns berättigade skäl, eller att intresseavvägningen är felaktig har du självklart rätt att invända mot behandlingen.

Du kan alltid dra in ett redan givet samtycke, lämna in klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Cookies

Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska vi informera dig som kund om att vi använder så kallade cookies. Cookies är en teknisk funktion som bl a håller reda på vad du har i din kundvagn samt till webbplatsens statistik.

Om du inte vill tillåta cookies kan du ändra inställningar i din webbläsare (se din webbläsares hjälptext). Vi kan inte garantera webbplatsens användbarhet om cookies-funktionerna stängs av. Vill du ha mer information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation kan du besöka Post- och telestyrelsens webbplats: http://www.pts.se/.