Kumulus DF

220,00 kr

Kumulus DF är ett svampmedel avsett för bekämpning av framför allt mjöldagg, i förebyggande syfte. Kumulus DF har även effekt mot Monillia och Venturiaarter, rött spinn mm. Kumulus DF består av 80% svavel i form av vattenlösligt granulat, och har god regnbeständighet.

Förpackning: 200gram

Artikelnr: 095130 Kategori: Etiketter: , ,

Beskrivning

Beskrivning

Rekommenderade användningsområden är för bekämpning av mjöldagg på prydnadsväxter, frilandsgurka, frukt, jordgubbar, vinbär, krusbär och vid odling av stråsäd och sockerbetor samt skogsplantskolor.

OBS! Tänk på att vissa sorter kan vara känsliga för svavel. Spruta ej Kumulus DF vid starkt solsken eller hög temperatur, då detta kan medföra skador på växten. Vid kallt väder minskar effekten. Spruta noggrant så att sprutvätskan täcker både bladens över- och undersida, och försök undvika avrinning.

Dosmåttet volym motsvarar ca. 30 gram av produkten

Mjöldagg på äpple: 1-2 dosmått per 10 liter vatten (0,3-0,7% lösning). Den högre dosen från ”musöron”-stadiet, därefter avtagande dosering ned till 1-1,5 dosmått (0,3 -0,4% lösning), efter blomning. Svavelkänsliga sorter såsom Cox Orange och James Grieve mfl, sprutas ej.

Mjöldagg på jordgubbar: 1,5 – 2 dosmått per 10 liter vatten som upprepad behandling strax efter att plantorna börjat växa på våren. Upprepa efter skörd.

Mjöldagg på frukt,vinbär och krusbär: 1,5-2 dosmått per 10 liter vatten som upprepad behandling när första tecknet på mjöldagg uppträder.

Mjöldagg på frilandsgurka: 1,5 – 2 dosmått per 10 liter vatten som upprepad behandling före skörd.

Mjöldagg på rosor & andra prydnadsväxter: 1,5 – 2 dosmått per 10 liter vatten som upprepad behandling behandling när första tecknet på mjöldagg uppträder. OBS! Tänk på att vissa sorter kan vara känsliga för svavel. Spruta ej Kumulus DF vid starkt solsken eller hög temperatur, då detta kan medföra skador på växten. Vid kallt väder minskar effekten

Tillredning: Fyll sprutbehållaren till 3/4 delar med vatten. Tillsätt Kumulus DF och eventuellt annat preparat. Fyll resterande vatten. Blandas väl genom omskakning. Sprutas omgående.

Blandbarhet: Kumulus DF kan blandas med insekticid ex. för bekämpning av bladlöss. Om denna produkt är en EC formulering (emulsionskoncentrat) tillsätts denna sist.

Lagring: Förvaras torrt och svalt. Minst 2 års hållbarhet. Lagringsbeständighet i obruten originalförpackning.

Tillverkare: Basf Svenska AB

Bekämpningsmedel klass 3 Reg nr: 3022

Ladda ner