Image

Rättarbostaden på Almaregården

Trots det kust- och storstadsnära läget finns det få boendemöjligheter för turister och besökare i trakten. Vi har märkt av en tydlig efterfrågan på uthyrningslägenheter, både för kortare veckouthyrning under sommarhalvåret och för några månader i taget under övriga delar av året. Därför föddes tankarna på att renovera och bygga om den gamla Rättarbostaden. Bygglov för ombyggnad söktes och beviljades. I byggnaden finns tre rum och kök. Det är ett modernt och bekvämt boende med såväl traditionell som lantlig anknytning. Det ska vara familjärt och välkomnande att bo och besöka Almaregården, något som både gårdens djur och människor bidrar till.

 

Återuppförd år 1934

Rättarbostaden ingår som en del i gårdens södra länga och är uppförd av murad lersten, putsad med kalkbruk och avfärgad med vit kalkfärg. Längan är återuppförd år 1934 av den dåvarande ägaren Carl Hugo Hansson efter en brand som enbart skonade mangårdsbyggnaden. På den norra gaveln syns både initialerna CHH och byggnadsåret. Fönster och portar har omfattningar av rött tegel. Fönsterbågarnas övre del är svagt bågformade och gör fönstren nätta och tilltalande för ögat. Både ytterdörrarna och porten ansluter till denna rundade form. En mindre takkupa finns på det västra takfallet. Taket är täckt med sinuskorrugerade eternitplattor.

 

Äldre ord för förman

Fram till 1940-talet så var Rättarbostaden en tjänstebostad för Almaregårdens rättare. En rättare var en förman som hade ett övergripande ansvar för det dagliga arbetet på gården förr i tiden. Under 2012 renoverade vi den gamla Rättarbostaden så att den nu har blivit en lägenhet på 65 m2 med 3 rum och kök.

 

Du vet väl att du kan hyra Rättarbostaden! Klicka här för mer info.